Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 503 182 066

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Zlecenia produkcyjne i technologie

Model licencji     

 • Zapewnia pełną obsługę dokumentacji produkcyjnej i stanów wydziałowych
 • Wspiera procesy ewidencji i realizacji zleceń produkcyjnych i warsztatowych
 • Minimalizuje ilość koniecznych do naniesienia korekt
 • Umożliwia określenie kosztów wytworzenia produktu na podstawie zdefiniowanej technologii
 • Pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych
 • W znacznym stopniu obniża koszty biurowe

Zlecenia produkcyjne

Zlecenia produkcyjne umożliwiają przeglądanie i redagowanie zleceń produkcyjnych. W ramach tego procesu istnieją już zdefiniowane czynności, które można modyfikować i przypisywać do odpowiednich ról w organizacji

planowanie-czasu-pracy

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Zlecenia produkcyjne

 • Rejestracja zlecenia prostego
 • Rejestracja zlecenia złożonego z półfabrykatami
 • Rejestracja zlecenia złożonego z podrzędnymi niezależnymi
 • Przeglądanie zleceń produkcyjnych
 • Rejestracja limitów zlecenia
 • Rejestracja partii zlecenia
 • Rejestracja danych dodatkowych
 • Rejestracja przewodników zlecenia
 • Generacja przewodników zlecenia
 • Rejestracja technologii zlecenia
 • Zlecenie na podstawie surowca
 • Dołączenie surowca zlecenia
 • Zmiana surowca zlecenia
 • Generacja zleceń
 • Generacja powiązań podzleceń
 • Zlecenia na podstawie pozycji zamówień
 • Akceptacja zlecenia

 • Zamknięcie zlecenia
 • Analiza zlecenia
 • Kalkulacja wstępna zlecenia
 • Przeglądanie analiz zleceń
 • Przeglądanie kalkulacji zleceń
 • Obsługa operacji naprawczych
 • Przeglądanie kart technologicznych
 • Przegląd wykonań
 • Rejestracja wykonań zleceń
 • Rejestracja wykonań planu operacyjnego
 • Rejestracja wykonań planu strategicznego
 • Rozliczenie odpadów
 • Generacja raportu produkcji
 • Rozliczenie surowców nielimitowanych
 • Generowanie przepisu planistycznego
 • Zestawienie zleceń
 • Zapytania SQL dla zlece

 

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Wzorce technologii

Wzorce technologii to gotowe zestawy komponentów zawierających predefiniowane listy surowców, operacji lub narzędzi. Pozwalają one na znaczne ułatwienie i przyśpieszenie wprowadzania nowych kart technologicznych. Zamiast konieczności każdorazowego wprowadzania podobnych zestawów surowców, operacji lub narzędzi wystarczy raz przygotować wzorzec, a następnie użyć go w trakcie definiowania technologii.

Funkcji programu: Wzorce technologii

 • Redagowanie wzorców technologii
 • Przeglądanie wzorców technologii
 • Rejestracja operacji wzorca
 • Rejestracja surowców wzorca
 • Rejestracja danych pozostałych
 • Akceptacja wzorca technologii
 • Archiwizacja wzorca technologii

Program dostępny w systemach:    

Zlecenia warsztatowe

Zlecenia warsztatowe umożliwiają podgląd i redagowanie zleceń warsztatowych. W ramach tego procesu istnieją już zdefiniowane czynności, które można modyfikować i przypisywać do odpowiednich ról w organizacji

Faktura w obiegu

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Zlecenia warszatatowe

 • Przeglądanie zleceń warsztatowych

 • Rejestracja zlecenia warsztatowego

 • Rejestracja przewodników zlecenia

 • Rejestracja limitów zlecenia

 • Rejestracja danych dodatkowych

 • Kalkulacja wstępna zlecenia

 • Przeglądanie kalkulacji zleceń

 • Generowanie przepisu planistycznego

 • Akceptacja zlecenia

 • Rejestracja wykonań zleceń

 • Rejestracja wykonań planu operacyjnego

 • Rejestracja wykonań planu strategicznego

 • Zarządzanie wykonaniami produkcji

 • Przegląd wykonań

 • Analiza zlecenia

 • Przeglądanie analiz zleceń

 • Zamknięcie zlecenia

 • Awaryjne otwarcie zlecenia

 • Zestawienia zleceń

 • Zapytania SQL dla zlece

 

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Karta technologiczna produktu

Karta technologiczna produktu jest sformalizowanym opisem niezbędnych surowców, operacji i narzędzi jakie są potrzebne do wykonania produktu. Dla każdego z tych parametrów wprowadza się pewne wielkości liczbowe, jak wielkość zapotrzebowania na dany surowiec, koszty zużycia narzędzi czy czas oraz koszty wykonania operacji. Pozwala to na wstępne oszacowanie całości kosztu wytworzenia produktu, czyli na tzw. kalkulację karty technologicznej lub kalkulację Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW).

Funkcji programu: Karta technologiczna produktu

 • Przeglądanie kart technologicznych

 • Rejestracja karty technologicznej

 • Rejestracja operacji karty technologicznej

 • Rejestracja surowców karty technologicznej

 • Rejestracja danych pozostałych

 • Kalkulacja karty technologicznej

 • Przegląd kalkulacji technologii

 • Akceptacja karty technologicznej

 • Archiwizacja karty technologicznej

 • Generowanie przepisu planistycznego

 • Zestawienia kart technologicznych

 • Zapytania SQL dla technologii

Program dostępny w systemach:    

Wykonania produkcji

Wykonania produkcji umożliwiają podgląd i rejestrowanie wykonań do przewodników zleceń, planu operacyjnego i planu strategicznego.

Rozliczanie czasu pracy

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Wykonanie produkcji

 • Przegląd wykonań
 • Rejestracja wykonań zleceń
 • Rejestracja wykonań planu operacyjnego

 • Rejestracja wykonań planu strategicznego
 • Przesłanie godzin do płac
 • Generacja raportu produkcji

Program dostępny w systemach:    

Rozwiązanie jest propozcyją zestawu predefiniowanych procesów biznesowych. System jest dostosowywany, paramentryzowany jak również modyfikowany na potrzeby klienta indywidualnie na bazie analizy wdrożeniowej i procesów zachodzących w firmie.

Poznaj opinie naszych klientów

Referencje

„Współpraca z szefem projektu, który jest kompetentny i odpowiedzilany jest prawdziwą przyjemnością. „

Piotr Cynkier – Dyrektor finansowy

„Sposób opisania naszych procesów w systemie ułatwia nam zarządzanie obszarem produkcyjnym. Zastąpienie arkuszy kalkulacyjnych modułem do planowania długoterminowego pozwoliło zwiększyć poziom szczegółowości tworzonych planów oraz weryfikować możliwość ich realizacji poprzez wykonywanie symulacji.”

 

Piotr Jarosz
Dyrektor Fnansowy

„Wprowadzenie zintegrowanego oprogramowania skróciło o połowę czas planowania produkcji. Wprowadziliśmy kontrolę i sformalizowaliśmy proces wprowadzania i obiegu zamówień i pomimo bardziej rygorystycznych procedur udało się nam skrócić o połowę czas wprowadzaniazamówień do planu.”

 

Jarosław Kwiatkowski
Dyrektor Produkcji

„Otrzymaliśmy narzędzie gwarantujące nam bieżącą kontrolę i kalkulację kosztów produkcji poszczególnych wyrobów. System wylicza koszt wytworzenia poszczególnego produktu, rentowności
wydziałów produkcyjnych oraz całej firmy w zadanym przedziale czasowym przy produkcji ciągłej. „

 

Krzysztof Wiśniewski
Dyrektor Handlowy

Inne rozwiązania z obszaru produkcji i logistyki

Poznaj kompleksowy system ERP

Umów się na prezentację lub zapytaj o szczegóły

Jeżeli zainteresował Cię nasz produkt lub chcesz uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po zebraniu informacji będzie mógł podać Ci szacunkowy koszt wdrożenia.

 

Zapytania ofertowe

   +48 503 182 066
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


  Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
  Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

  Polityka prywatności

  © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.