Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 503 182 066

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Procesy obsługi
zasobów rzeczowych

Model licencji     

Ewidencja środków trwałych

Obszar roboczy Kartoteka środków służy do wprowadzania, przeglądania, redagowania danych o środkach trwałych i niskocennych. Z tego obszaru można też naliczać amortyzację oraz wprowadzać dokumenty zmieniające wartość lub właściwości środków trwałych.

planowanie-czasu-pracy

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Ewidencja środków trwałych

 • Rejestracja środka trwałego
 • Rejestracja środka niskocennego
 • Uproszczona rejestracja środka
 • Dodatkowa klasyfikacja środków
 • Nowa klasyfikacja środków trwałych
 • Źródła finansowania
 • Rejestracja ulg dla środka
 • Druk kodu kreskowego środka
 • Rejestracja tabeli zużycia
 • Obliczanie amortyzacji
 • Amortyzacja jednorazowa fabrycznie nowych środków trwałych

Raporty

 • Zapytania SQL – środki trwałe

 • Zestawienia z kartotek środków

Dokumenty

 • Rejestracja dokumentów przyjęcia OT
 • Rejestracja dokumentów wartościowych środków
 • Rejestracja dokumentów innych zmian
 • Dokumenty zmiany właściwości

Przeglądanie

 • Przeglądanie środków trwałych
 • Przeglądanie środków niskocennych
 • Przeglądanie kartoteki uproszczonej
 • Przegląd środków wg klasyfikacji
 • Przeglądanie środków zbytych w grupie

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Rozliczenia amortyzacji i zmian wartości środków trwałych

System umożliwia obliczenie i usunięcie amortyzacji dla jednego środka trwałego lub dla wszystkich środków w firmie. W przypadku naliczania amortyzacji dla środków, dla których nie naliczano jeszcze amortyzacji w poprzednich okresach, system automatycznie naliczy amortyzację we wszystkich okresach poprzedzających bieżący.

Inwentaryzacja zasobów rzeczowych

Funkcje zawarte w obszarze Inwentaryzacje środków ułatwiają przeprowadzenie spisu z natury. System pozwala na elastyczne wykonanie inwentaryzacji, zgodnie z potrzebami danej organizacji.

Faktura w obiegu

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Inwentaryzacja zasobów rzeczowych

 • Utworzenie arkuszy spisowych środków

 • Wprowadzanie pozycji arkuszy spisowych środków

 • Import arkuszy z natury

 • Utworzenie dokumentów poinwentaryzacyjnych środków

 • Przeglądanie inwentaryzacji środków

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Obsługa remontów i zgłoszeń napraw

Dziedzina Remonty wesprze zarządzanie flotą samochodów, parkiem maszynowym lub inne zasoby wymagające zapewnienia bezproblemowej pracy, lub szybkiej reakcji na awarie.

Funkcji programu: Remonty i naprawy

 • Przegląd zgłoszeń remontowych

 • Rejestracja zgłoszenia remontowego

 • Weryfikacja zgłoszenia remontowego

 • Realizacja zgłoszenia remontowego

 • Zamknięcie zgłoszenia remontowego

 • Rejestracja przebiegu remontowego

 • Przegląd zgłoszeń własnych

 • Zestawienia zgłoszeń remontowych

 • Zapytania SQL zgłoszeń remontowych

 • Wsparcie w przeglądach cyklicznych zasobów

Program dostępny w systemach:    

Rozwiązanie jest propozcyją zestawu predefiniowanych procesów biznesowych. System jest dostosowywany, paramentryzowany jak również modyfikowany na potrzeby klienta indywidualnie na bazie analizy wdrożeniowej i procesów zachodzących w firmie.

Poznaj opinie naszych klientów

Referencje

„Współpraca z szefem projektu, który jest kompetentny i odpowiedzilany jest prawdziwą przyjemnością. „

Piotr Cynkier – Dyrektor finansowy

„Controlling pozwala nam z dużą dokładnością analizować koszty związane z funkcjonowaniem aut (np. opłaty serwisowe, pierwsze tankowanie, opłaty parkingowe), dzięki czemu możemy uzyskiwać dokładane informacje na temat rentowności poszczególnych grup samochodów. Opierając się na tych „twardych” danych, będziemy mogli podejmować bardziej trafne decyzje związane z zakupem kolejnych aut”

 

Hanna Szucka
Główny Księgowy

„System pozwala nam w krótkim czasie generować raporty w różnych przekrojach, zgodnie z naszymi potrzebami. Dzięki temu zwiększyliśmy możliwości bieżącej kontroli sytuacji (nansowej spółki oraz usprawniliśmy sprawozdawczość „

 

Jolanta Wysoczyńska
Kierownik Zespołu Rachunkowości
Zarządczej w Departamencie Rachunkowości Zarządczej i Audytu
Wewnętrznego

„System z powodzeniem został dostosowany do dużych zmian organizacyjnych, jakie towarzyszyły wydzieleniu w naszych strukturach centrum finansowego, które obecnie obsługuje finanse Grupy. Wersja wielooddziałowa umożliwia nam wygodny i szybki dostęp do danych pochodzących z różnych obszarów działalności, dotyczących zarówno wyników całej Grupy, jak i poszczególnych oddziałów.”

 

Tadeusz Marczak
Główny Księgowy

Inne rozwiązania finansowo–księgowych

Poznaj kompleksowy system ERP

Umów się na prezentację lub zapytaj o szczegóły

Jeżeli zainteresował Cię nasz produkt lub chcesz uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po zebraniu informacji będzie mógł podać Ci szacunkowy koszt wdrożenia.

 

Zapytania ofertowe

   +48 503 182 066
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


  Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
  Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

  Polityka prywatności

  © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.