Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 728 325 752

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Zarządzanie i rozwój kapitału ludzkiego

Model licencji   

Moduł systemu HR pozwalający zarządzać ocenami okresowymi, szkoleniami i opiniami pracowników

 • Duża elastyczność oceny pozwalająca na dobór metody
 • Optymalizacja procesu pod względem czasu i ponoszonych kosztów
 • Włączenie pracowników w proces ustalania potrzeb szkoleniowych
 • Lepsze dopasowanie realizowanych szkoleń do rzeczywistych potrzeb
 • Prosta i skuteczna analiza zapotrzebowania w zakresie szkoleń
 • Ingerencja w funkcjonalności systemu i dostosowywania go do potrzeb i standardów firmy

Oceny okresowe

W obszarze roboczym Oceny okresowe można wprowadzać i przeglądać programy ocen okresowych, przypisane do niego profile, formularze a także sesje ocen. Program ocen to zbiór informacji ogólnych o metodach oceny i częstotliwości oceniania.

oceny-okresowe

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Oceny okresowe

 • Rejestracja programu ocen

 • Przeglądanie programu ocen

 • Rejestracja sesji ocen

 • Przeglądanie sesji ocen

 • Otwarcie sesji ocen

 • Zamknięcie sesji ocen

 • Rejestracja formularzy oceny

 • Przetwarzanie sesji ocen

 • Informacja o rozpoczęciu ocen

 • Przypomnienie o ocenach

 • Informacja o zakończeniu ocen

Program dostępny w systemach:    

Szkolenia

Program dostępny w systemach:    

Obsługa szkoleń

System umożliwia zbieranie zapotrzebowanie na szkolenie zarówno od pracowników, jak i przełożonych za pośrednictwem portalu pracowniczego i automatycznie przesyła je do działu HR. Wspomaga organizację szkoleń m.in. poprzez dostarczanie informację o możliwościach i ograniczeniach budżetowych. Informacje o szkoleniach są dostępne dla uczestników w serwisie pracowniczym.

Funkcji programu: Szkolenia

 • Rejestracja i przeglądanie budżetu szkoleń
 • Wzorce szkoleń
 • Oferty szkoleniowe
 • Organizatorzy szkoleń
 • Trenerzy
 • Matryca szkoleń
 • Rejestracja szkolenia
 • Przeglądanie szkoleń
 • Analiza oceny szkolenia
 • Potwierdzenie obecności
 • Powiadomienie o szkoleniu
 • Generowanie i przeglądanie zapotrzebowań
 • Weryfikacja zapotrzebowań
 • Rejestrowanie i przeglądanie planu szkoleń
 • Rejestrowanie i przeglądanie programu szkoleń
 • Weryfikacja planu szkoleń
 • Rejestrowanie zapotrzebowań
 • Zapotrzebowania własne
 • Zapotrzebowania podwładnych
 • Przeglądanie planów podwładnych
 • Zapisy podwładnych
 • Zapisy własne
 • Potwierdzenia

Program dostępny w systemach:    

Badania opinii

Obszar roboczy Badania ankietowe służy do zarządzania informacjami związanymi z prowadzeniem badań ankietowych. Za ich pomocą można przeprowadzić badania wśród pracowników dotyczące wybranych zagadnień. Badania prowadzone są z wykorzystaniem formularzy ankiet dostępnych na stronie www, do której dostęp mają pracownicy.

badanie-opinii

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Badania opinii

 • Rejestracja badań ankietowych

 • Redakcja listy ankiet

 • Przeglądanie badań ankietowych

 • Rejestracja programów badań ankietowych

 • Przeglądanie programów badań ankietowych

 • Redakcja listy sesji badań ankietowych

 • Przeglądanie sesji badań ankietowych

 • Wysłanie powiadomień

 • Gen. formularze ankiet

 • Redakcja formularzy ankiet

 • Przeglądanie ankiet

 • Przeglądanie wyników ankiet

 • Wybór ankiety

 • Wybór badania ankietowego

 • Wybór sesji badań

 • Wybór programu badań

Program dostępny w systemach:    

Rozwiązanie jest propozcyją zestawu predefiniowanych procesów biznesowych. System jest dostosowywany, paramentryzowany jak również modyfikowany na potrzeby klienta indywidualnie na bazie analizy wdrożeniowej i procesów zachodzących w firmie.

Poznaj opinie naszych klientów

Referencje

„Współpraca z Macrologic od samego początku układała się bardzo pozytywnie”

Emilia Pecyna – Główny Specjalista ds. HR

„Teraz wszystkie spółki działają w tym samym programie, dzięki czemu mamy  organizacyjną spójność danych.
W efekcie w całej  Grupie wykorzystywany jest jednolity (bez żadnych odstępstw) sposób obliczania wskaźników, co pozwoliło nam wprowadzić jeden, wspólny dla wszystkich spółek, regulamin wynagradzania.”

 

Halina Podgórny
Dyrektor ds. Personalnych

„Proces wysyłania deklaracji PIT jest prosty i sprawny. Przygotowuję PIT-y z podziałem na MPK, następnie wysyłam do Urzędów Skarbowych. System sam wskazuje, kto z pracowników powinien otrzymać informację PIT-11 za dany rok. Nie muszę się martwić, czy nie zapomniałam o jakimś pracowniku, czy kogoś nie pominęłam. To znacząco oszczędza czas pracy.”

 

Magdalena Litwińczuk-Dukała
Kierownik Działu Kadr i Płac

„Zintegrowanie kadr z płacami i stworzenie jednej bazy danych pracowników usprawniło pracę Działu Rachuby Płac. Proces naliczania płac został znacznie zautomatyzowany. Podział wynagrodzenia pracownika na projekty, wg liczby przepracowanych godzin na rzecz danego projektu, odbywa się teraz w systemie, co radykalnie skróciło czas związany z przygotowaniem list płac.”

 

 

dr hab. Barbara Gambin
z-ca dyrektora ds. ogólnych

Inne rozwiązania dla HR

Poznaj kompleksowy system ERP

Umów się na prezentację lub zapytaj o szczegóły

Jeżeli zainteresował Cię nasz produkt lub chcesz uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po zebraniu informacji będzie mógł podać Ci szacunkowy koszt wdrożenia.

 

Zapytania ofertowe

   +48 728 325 752
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


  Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
  Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

  Polityka prywatności

  © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.