Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 503 182 066

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Procesy zarządzania
wynikami firmy

Model licencji     

Definiowanie modeli danych dla potrzeb controllingu

W systemie każda operacja gospodarcza, której wystąpienie wpływa bezpośrednio na ocenę rentowności działań, jest odpowiednio opisana przez podziały controllingowe. Na podstawie wprowadzonych danych odbywa się budżetowanie i analiza odchyleń od planów. Wszystkie aspekty wprowadzania i analizy danych opierają się na tej samej strukturze informacyjnej.

planowanie-czasu-pracy

Program dostępny w systemach:    

Etapy przetwarzania danych dla controllingu

1.

Przygotowanie podziałów dla controllingu

2.

Sprawdzenie kompletności danych źródłowych

3.

Aktualizacja danych. Naliczanie podziałów controllingowych

4.

Operacje przetwarzające. Przykładowe operacje przetwarzające to alokacje

5.

Prezentacja danych

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Budżetowanie oczekiwanych wyników

Harmonogram rozplanowuje przebieg budżetowania. Można w nim wskazać kolejność czynności i czas trwania (przewidywany bądź oczekiwany) oraz przydzielić osoby, które będą uczestniczyły w procesie budżetowania.
Każdy harmonogram dotyczy konkretnego modelu controllingowego oraz konkretnej wersji.

Ewidencja operacji na potrzeby controllingu

Przygotowanie danych dla potrzeb controllingu jest wykonywane jako ciąg automatycznych funkcji przetwarzających dane ewidencyjne, ze sprawdzeniem ich zgodności i kompletności.

eweidencja

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Ewidencja na potrzeby controllingu

 • Przeglądanie godzin pracy pracowników
 • Definiowanie podziałów dla wynagrodzeń
 • Przeglądanie podziałów dla wynagrodzeń
 • Definiowanie podziałów dla umów-zleceń
 • Przeglądanie podziałów dla umów-zleceń
 • Przeglądanie podziałów dla planów amortyzacji
 • Definiowanie podziałów dla środków
 • Przeglądanie podziałów dla amortyzacji
 • Redagowanie wartości modeli
 • Przeglądanie wartości modeli
 • Przeglądanie wartości modeli wynagrodzeń
 • Zamknięcie okresu dla dziedziny Controlling
 • Otwarcie okresu dla dziedziny Controlling

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Kontrola budżetu na poziomie akceptacji zapotrzebowani

Faktury w obiegu oraz wnioski zakupowe składane przez pracowników przechodzą przez odpowiednie etapy obiegu, podczas których można sprawdzać ich zgodność z wprowadzonym wcześniej budżetem.

Proces kontroli budżetu

1.

Budżet zakupów

2.

Zapotrzebowania zakupu

3.

Faktura w obiegu

4.

Dokument księgowy

Program dostępny w systemach:    

Analizy BI wyników

Pozwala na generowanie automatycznie pisma typu wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa, potwierdzenie salda. Korespondencja może być generowana dla rozrachunków w walucie narodowej i obcej.

Rozliczanie czasu pracy

Program dostępny w systemach:    

Rozwiązanie jest propozcyją zestawu predefiniowanych procesów biznesowych. System jest dostosowywany, paramentryzowany jak również modyfikowany na potrzeby klienta indywidualnie na bazie analizy wdrożeniowej i procesów zachodzących w firmie.

Poznaj opinie naszych klientów

Referencje

„Współpraca z szefem projektu, który jest kompetentny i odpowiedzilany jest prawdziwą przyjemnością. „

Piotr Cynkier – Dyrektor finansowy

„Controlling pozwala nam z dużą dokładnością analizować koszty związane z funkcjonowaniem aut (np. opłaty serwisowe, pierwsze tankowanie, opłaty parkingowe), dzięki czemu możemy uzyskiwać dokładane informacje na temat rentowności poszczególnych grup samochodów. Opierając się na tych „twardych” danych, będziemy mogli podejmować bardziej trafne decyzje związane z zakupem kolejnych aut”

 

Hanna Szucka
Główny Księgowy

„System pozwala nam w krótkim czasie generować raporty w różnych przekrojach, zgodnie z naszymi potrzebami. Dzięki temu zwiększyliśmy możliwości bieżącej kontroli sytuacji (nansowej spółki oraz usprawniliśmy sprawozdawczość „

 

Jolanta Wysoczyńska
Kierownik Zespołu Rachunkowości
Zarządczej w Departamencie Rachunkowości Zarządczej i Audytu
Wewnętrznego

„System z powodzeniem został dostosowany do dużych zmian organizacyjnych, jakie towarzyszyły wydzieleniu w naszych strukturach centrum finansowego, które obecnie obsługuje finanse Grupy. Wersja wielooddziałowa umożliwia nam wygodny i szybki dostęp do danych pochodzących z różnych obszarów działalności, dotyczących zarówno wyników całej Grupy, jak i poszczególnych oddziałów.”

 

Tadeusz Marczak
Główny Księgowy

Inne rozwiązania finansowo–księgowych

Poznaj kompleksowy system ERP

Umów się na prezentację lub zapytaj o szczegóły

Jeżeli zainteresował Cię nasz produkt lub chcesz uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po zebraniu informacji będzie mógł podać Ci szacunkowy koszt wdrożenia.

 

Zapytania ofertowe

   +48 503 182 066
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


  Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
  Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

  Polityka prywatności

  © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.