Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 503 182 066

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Sprawozdawczość
finansowa

Model licencji     

 • Dostarcza zagregowanych informacji na temat sytuacji finansowej
 • Umożliwiając analizę zarejestrowanych danych
 • Prezentacje danych w różnych przekrojach i w różnej formie graficznej
 • Dostarcza gotowe wskaźniki (bilans, rachunek wyników)
 • Skraca czas zbierania informacji finansowych i tworzenia raportów
 • Umożliwia automatyczną aktualizację danych do sprawozdań

Przygotowanie danych do sprawozdań finansowych

W systemie można definiować i generować różnorodne sprawozdania finansowe. Sprawozdania mogą być wykorzystywane zarówno w sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej, jak i na potrzeby wewnętrzne licencjobiorcy.

planowanie-czasu-pracy

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Przygotowanie danych do sprawozdań finansowych

 • Aktualizacja danych sprawozdań

 • Uzupełnianie wartości sprawozdań

 • Wydruk sprawozdań finansowych

 • Przegląd wartości sprawozdań

 • Definiowanie sprawozdań finansowych

 • Definiowanie e-sprawozdań

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Obsługa e-sprawozdań

System automatyzuje przygotowanie elektronicznych sprawozdań w plikach XML, zgodnie ze zdefiniowaną strukturą, od źródła do finalnego sprawozdania. W dziedzinie produktowej Finanse można tworzyć e-sprawozdania finansowe oraz zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą.

Analizy BI sytuacji finansowej firmy

Aplikacja przeznaczona dla analityków finansowych, przedstawiająca w formie graficznej informacje z różnych ewidencji systemu. Analiza finansowa służy do zrozumienia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz uchwycenia zależności między poszczególnymi wielkościami finansowymi. Jej zadaniem jest uzyskanie możliwie całościowego i syntetycznego obrazu firmy, jej stanu majątkowego i kapitałowego czy też potencjału gospodarczego rozumianego jako zdolność do generowania nadwyżek finansowych.

Rozliczanie czasu pracy

Program dostępny w systemach:    

Rozwiązanie jest propozcyją zestawu predefiniowanych procesów biznesowych. System jest dostosowywany, paramentryzowany jak również modyfikowany na potrzeby klienta indywidualnie na bazie analizy wdrożeniowej i procesów zachodzących w firmie.

Poznaj opinie naszych klientów

Referencje

„Współpraca z szefem projektu, który jest kompetentny i odpowiedzilany jest prawdziwą przyjemnością. „

Piotr Cynkier – Dyrektor finansowy

„Controlling pozwala nam z dużą dokładnością analizować koszty związane z funkcjonowaniem aut (np. opłaty serwisowe, pierwsze tankowanie, opłaty parkingowe), dzięki czemu możemy uzyskiwać dokładane informacje na temat rentowności poszczególnych grup samochodów. Opierając się na tych „twardych” danych, będziemy mogli podejmować bardziej trafne decyzje związane z zakupem kolejnych aut”

 

Hanna Szucka
Główny Księgowy

„System pozwala nam w krótkim czasie generować raporty w różnych przekrojach, zgodnie z naszymi potrzebami. Dzięki temu zwiększyliśmy możliwości bieżącej kontroli sytuacji (nansowej spółki oraz usprawniliśmy sprawozdawczość „

 

Jolanta Wysoczyńska
Kierownik Zespołu Rachunkowości
Zarządczej w Departamencie Rachunkowości Zarządczej i Audytu
Wewnętrznego

„System z powodzeniem został dostosowany do dużych zmian organizacyjnych, jakie towarzyszyły wydzieleniu w naszych strukturach centrum finansowego, które obecnie obsługuje finanse Grupy. Wersja wielooddziałowa umożliwia nam wygodny i szybki dostęp do danych pochodzących z różnych obszarów działalności, dotyczących zarówno wyników całej Grupy, jak i poszczególnych oddziałów.”

 

Tadeusz Marczak
Główny Księgowy

Inne rozwiązania finansowo–księgowych

Poznaj kompleksowy system ERP

Umów się na prezentację lub zapytaj o szczegóły

Jeżeli zainteresował Cię nasz produkt lub chcesz uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po zebraniu informacji będzie mógł podać Ci szacunkowy koszt wdrożenia.

 

Zapytania ofertowe

   +48 503 182 066
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


  Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
  Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

  Polityka prywatności

  © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.