Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 728 325 752

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Samoobsługa pracownika

Model licencji   

Profesjonalny portal dla pracowników usprawniający pracę działów HR

 • Poprawa komunikacji
 • Uproszczenie procesów związanych z planowaniem pracy
 • Usprawnienie obsługi pracowników
 • Oszczędność czasu i redukcja kosztów
 • Optymalizacja pracy działu kadr i płac
 • Bardziej efektywne zarządzanie urlopami

Portal Pracowniczy

Portal Pracowniczy Macrologic to serwis internetowy, z którego Twój pracownik będzie chciał korzystać. Portal, dzięki któremu każda formalność staje się wreszcie… formalnością.

Gdy każdy z pracowników ma stały dostęp do informacji HR z każdego miejsca – pomyśl tylko, ile czasu oszczędzają oni na wykonywaniu zadań administracyjnych i jak dużo swojego potencjału wykorzystują, angażując się w ważniejsze zadania dla Twojej firmy.

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Portal pracowniczy

Sprawy prawcownicze:

 

 • Swobodny dostęp do akt (dane osobowe, informacje o zatrudnieniu, ewidencja nieobecności, załączniki)
 • Elektroniczne paski z wynagrodzeniami
 • Dostęp do kart: zarobkowej, podatkowej, ubezpieczeniowej
 • Obsługa planów urlopowych
 • Obsługa wniosków urlopowych
 • Bieżący dostęp do informacji o wykorzystanym przez pracownika urlopie (karta urlopowa)
 • Realizacja zgłoszeń awarii
 • Zapotrzebowania na sprzęt
 • Zapisy na szkolenia
 • Wyjazdy i zaliczki
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w portalu:

 

 • ewidencja i obsługa systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych
 • planowanie czasu pracy przez kierowników z wykorzystaniem www
 • automatyczna weryfikacja planów pod kątem spełnienia norm prawnych
 • generowanie indywidulanych kart pracy
 • kwalifikacja czasu pracy (nadgodziny, praca w dni wolne, w nocy)
 • rozliczenie czasu pracy

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Obieg wniosków

Procesy związane z obsługą pracownika stają się efektywniejsze dzięki sprawnemu przepływowi informacji pomiędzy pracownikiem, przełożonym a działem personalnym. E-obsługa pracowników pozwala uporządkować procesy związane z obiegiem dokumentów kadrowych, co daje więcej czasu. Wszystkim.

Funkcji programu: Obieg wniosków

 • Rejestracja wniosku w obiegu

 • Przekazanie wniosku do akceptacji

 • Akceptacja wniosku w obiegu

 • Tworzenie wniosku w obiegu na podstawie zamówienia dostaw

 • Tworzenie wniosku w obiegu na podstawie zamówienia sprzedaży

 • Tworzenie wniosku obiegu z zamówienia wewnętrznego

 • Zamknięcie obiegu wniosku

 • Kontrola budżetu

 • Aktualizacja budżetu w obiegu dokumentów i wniosków

 • Utworzenie zaliczki z wniosku

 • Wnioski innych użytkowników

 • Dekretacja wniosku w obiegu

Program dostępny w systemach:    

Wyposażenie pracownika

Nadzór i zarządzanie elementami wyposażenia, które są udostępniane pracownikom na potrzeby realizacji ich zadań to kolejne zadanie, które realizują firmy produkujące opakowania. Często przekazują pracownikom środki trwałe, wyposażenie czy odzież ochronną, dla których należy pilnować terminów wymiany. Zarządzanie odzieżą dodatkowo wymaga informacji na temat rozmiarówki, przypisanej do każdego pracownika. Dbałość o terminy i zakres mienia do wymiany, pozwala z wyprzedzeniem zaplanować koszty związane z utrzymaniem odpowiednich zasobów.

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Funkcje programu: Wyposażenie

 • Normy wyposażenia
 • Atrybuty pracowników
 • Rejestracja polecenia wydania wyposażenia
 • Generowanie poleceń wydania wyposażenia
 • Akceptacja polecenia wydania wyposażenia
 • Przegląd poleceń wydania wyposażenia
 • Zestawienia poleceń wydania
 • Zapytania SQL poleceń wydania
 • Rejestracja wydania pracownikowi 
 • Rejestracja zwrotu od pracownika
 • Akceptacja wydania/zwrotu wyposażenia
 • Generowanie dokumentów magazynowych
 • Generowanie wydań z poleceń
 • Przegląd stanów wyposażenia
 • Zestawienia wyposażenia
 • Zapytania SQL wyposażenia
 • Rejestracja list zapotrzebowania na wyposażenie
 • Przeglądanie list zapotrzebowania na wyposażenie
 • Zestawienia list zapotrzebowania
 • Zapytania SQL list zapotrzebowania

Program dostępny w systemach:    

Rozwiązanie jest propozycją zestawu predefiniowanych procesów biznesowych. System jest dostosowywany, parametryzowany jak również modyfikowany na potrzeby klienta indywidualnie na bazie analizy wdrożeniowej i procesów zachodzących w firmie.

Poznaj opinie naszych klientów

Referencje

„Współpraca z Macrologic od samego początku układała się bardzo pozytywnie”

Emilia Pecyna – Główny Specjalista ds. HR

„Teraz wszystkie spółki działają w tym samym programie, dzięki czemu mamy  organizacyjną spójność danych.
W efekcie w całej  Grupie wykorzystywany jest jednolity (bez żadnych odstępstw) sposób obliczania wskaźników, co pozwoliło nam wprowadzić jeden, wspólny dla wszystkich spółek, regulamin wynagradzania.”

 

Halina Podgórny
Dyrektor ds. Personalnych

„Proces wysyłania deklaracji PIT jest prosty i sprawny. Przygotowuję PIT-y z podziałem na MPK, następnie wysyłam do Urzędów Skarbowych. System sam wskazuje, kto z pracowników powinien otrzymać informację PIT-11 za dany rok. Nie muszę się martwić, czy nie zapomniałam o jakimś pracowniku, czy kogoś nie pominęłam. To znacząco oszczędza czas pracy.”

 

Magdalena Litwińczuk-Dukała
Kierownik Działu Kadr i Płac

„Zintegrowanie kadr z płacami i stworzenie jednej bazy danych pracowników usprawniło pracę Działu Rachuby Płac. Proces naliczania płac został znacznie zautomatyzowany. Podział wynagrodzenia pracownika na projekty, wg liczby przepracowanych godzin na rzecz danego projektu, odbywa się teraz w systemie, co radykalnie skróciło czas związany z przygotowaniem list płac.”

 

 

dr hab. Barbara Gambin
z-ca dyrektora ds. ogólnych

Inne rozwiązania dla HR

Poznaj kompleksowy system ERP

Umów się na prezentację lub zapytaj o szczegóły

Jeżeli zainteresował Cię nasz produkt lub chcesz uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po zebraniu informacji będzie mógł podać Ci szacunkowy koszt wdrożenia.

 

Zapytania ofertowe

   +48 728 325 752
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


  Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
  Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

  Polityka prywatności

  © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.