Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 503 182 066

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Rozliczenia
rachunkowo–podatkowe

Model licencji     

Ewidencja księgowa

W obszarze roboczym Ewidencji księgowej można przeglądać, wprowadzać, analizować poprawiać i księgować dokumenty księgowe. Dane z tych dokumentów są przetwarzane w ewidencjach pomocniczych: księgach rachunkowych, rozliczeniach VAT itp.

planowanie-czasu-pracy

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Przygotowanie danych do sprawozdań

Rejestracja dokumentów

 • Rejestracja dokumentu księgowego
 • Automatyczna rejestracja dokumentów
 • Odczyt faktur i korekt z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)
 • Uzupełnianie wyróżników
 • Utworzenie przelewu do dokumentu zaksięgowanego

Rozliczenia kosztów

 • Definiowanie rozliczeń kosztów

 • Wykonanie rozliczeń kosztów

 • Dekretacja rozliczenia kosztów

 • Przegląd rozliczeń kosztów

Księgowanie

 • Księgowanie próbne dokumentu

 • Księgowanie końcowe dokumentu

Analizy dokumentów

 • Zestawienia dokumentów źródłowych

 • Zestawienia SQL dotyczące dokumentów

 • Zestawienie dokumentów zakupu środków

Praca na przełomie roku bilansowego

 • Aktualizacja bilansu otwarcia w kolejnym roku pracy z systemem
 • Aktualizacja rozrachunków na przełomie lat

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Automatyczna dekretacja operacji z innych obszarów

W systemie ewidencjonuje się różnorodne dane w dziedzinach produktowych. Na podstawie danych z dziedzin produktowych można automatycznie tworzyć zapisy księgowe. Zapisy księgowe są tworzone według zdefiniowanych wcześniej schematów dziedzinowych.

Funkcji programu: Dekretacja

 • Import pozycji z arkusza kalkulacyjnego MS Excel

 • Dekretacja raportu kasowego

 • Dekretacja dokumentu magazynowego

 • Dekretacja listy płac

 • Dekretacja umów-zleceń

 • Dekretacja umów-zleceń z listy płac

 • Dekretacja ewidencji sprzedaży

 • Dekretacja korekt zbiorczych sprzedaży

 • Dekretacja korekt zbiorczych zakupów

 • Zbiorcza dekretacja paragonów

 • Dekretacja dokumentu zakupu

 • Dekretacja dokumentu wartościowego środków

 • Dekretacja amortyzacji bilansowej środków

 • Dekretacja amortyzacji podatkowej środków

 • Dekretacja dokumentu OT środka

 • Dekretacja amortyzacji dodatkowej środków

Program dostępny w systemach:    

Obieg akceptacji faktur zakupu

W obszarze roboczym Faktury w obiegu można rejestrować i przeglądać faktury w obiegu, a także przekazywać do akceptacji, akceptować/odrzucać oraz dekretować dokumenty.

Faktura w obiegu

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Obieg akceptacji faktur zakupu

 • Rejestracja faktury w obiegu

 • Przekazanie dokumentu w obiegu

 • Akceptacja faktury w obiegu

 • Dekretacja faktury w obiegu

 • Faktury innych użytkowników

 • Kontrola budżetu

 • Aktualizacja budżetu w obiegu dokumentów i wniosków

 • Skanowanie zbiorcze faktur

 • Zamknięcie obiegu faktury

 • Tworzenie faktury obiegowej z zakupów

 • Tworzenie faktury obiegowej ze sprzedaży

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Rozliczenia należności i zobowiązań

System umożliwia ewidencjonowanie oraz bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań firmy: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, z pracownikami, publiczno-prawne oraz inne (np. RMK bądź rozliczenie zakupu materiałów).

Funkcji programu: Dekretacja

 • Redakcja danych rozrachunku

 • Rozliczanie rozrachunków

 • Przeglądanie rozrachunków

 • Wysłanie powiadomień o zapłacie

 • Zestawienia z rozrachunków

 • Zapytania SQL z rozrachunków

Program dostępny w systemach:    

Korespondencja seryjna związana z rozliczeniami z kontrahentami

Pozwala na generowanie automatycznie pisma typu wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa, potwierdzenie salda. Korespondencja może być generowana dla rozrachunków w walucie narodowej i obcej.

Rozliczanie czasu pracy

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Korespondencja seryjna związana z rozliczeniami z kontrahentami

Wezwania do zapłaty

 • Tworzenie wezwań do zapłaty

 • Akceptacja wezwań do zapłaty

 • Utworzenie pdf do wezwania do zapłaty

 • Przeglądanie wezwań do zapłaty

   

Noty odsetkowe

 • Tworzenie not odsetkowych

 • Akceptacja not odsetkowych

 • Dekretacja not odsetkowych

 • Przeglądanie not odsetkowych

   

Dodatkowe informacje

 • Kalendarze przy korespondencji z rozrachunków

 • Naliczanie odsetek dla korespondencji z rozrachunków

Potwierdzenie sald

 • Tworzenie potwierdzeń sald
 • Akceptacja potwierdzeń sald
 • Naniesienie potwierdzeń sald
 • Przeglądanie potwierdzeń sald

Potwierdzenie sald

 • Tworzenie potwierdzeń sald
 • Akceptacja potwierdzeń sald
 • Naniesienie potwierdzeń sald
 • Przeglądanie potwierdzeń sald

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Wsparcie windykacji należności

Pozwala na monitorowanie należności i działania prowadzące do uregulowania należności. Można tu również analizować stany rozrachunków (należności lub zobowiązań), które umożliwiają uzyskanie informacji o rozliczeniach, kontaktach, umowach dotyczących rozrachunków oraz korespondencji z kontrahentami.

Funkcji programu: Wsparcie windykacji należności

 • Tworzenie analiz działań windykacyjnych

 • Przegląd analiz działań windykacyjnych

Program dostępny w systemach:    

Rozliczenia VAT

System pozwala ewidencjonować VAT. Są tu dane zarówno z faktur zakwalifikowanych do rejestrów VAT, jak i oczekujących na rozliczenie. Dostępne są również dane pomocnicze do korekty rocznej VAT. Można utworzyć, przejrzeć, wydrukować bądź wysłać w formie elektronicznej deklaracje podatkowe dla podatków rozliczanych przez osoby prawne. Deklaracje są tworzone na podstawie zapisów na kontach księgowych.

Rozliczanie czasu pracy

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Rozliczanie VAT

Rejestracja VAT

 • Przegląd dokumentów wg rejestrów VAT

 • Przenumerowanie w rejestrach VAT

 • Wycofanie dokumentu z rejestru VAT

 • Wydruki rejestrów VAT

 • Analiza dokumentów VAT

 • Zapytania SQL dotyczące VAT

Rozliczenia zawieszone

 • Przegląd zawieszonego VAT

 • Rozliczenie zawieszonego VAT

Korekta do nabyć

 • Przegląd korekt nabyć VAT

 • Rejestracja korekt nabyć VAT

Program dostępny w systemach:    

przelewy elektroniczne

Program dostępny w systemach:    

Płatności elektroniczne

System pozwala na wykonywanie działań związanych z przelewami generowanymi i przetwarzanymi w systemie. Dodatkowo system pozwala na wczytywanie wyciągów bankowych i przeglądanie wyciągów przed dekretacją w księgach rachunkowych. Pozycje wyciągów można automatycznie lub ręcznie powiązać z rozrachunkami.

Obsługa JPK

System automatyzuje przygotowanie elektronicznych sprawozdań JPK w plikach XML, zgodnie ze zdefiniowaną strukturą, od źródła do finalnego sprawozdania. Ponad to gromadzi i przechowuje pliki jpk, pozwala przeglądać dane w przyjaznej formie, pobiera i archiwizuje UPO

Rozliczanie czasu pracy

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Jednolity plik kontrolny

 • Prowadzenie ewidencji z uwzględnieniem JPK

 • Konfiguracja systemu w celu wysyłania JPK

 • Tworzenie plików JPK oraz e-sprawozdań

 • Dołączanie JPK z XML. Scalanie plików XML

 • Akceptacja pliku JPK

 • Wysyłanie pliku JPK

 • Przeglądanie plików JPK

 • Podpisywanie e-sprawozdania

Program dostępny w systemach:    

Rozwiązanie jest propozcyją zestawu predefiniowanych procesów biznesowych. System jest dostosowywany, paramentryzowany jak również modyfikowany na potrzeby klienta indywidualnie na bazie analizy wdrożeniowej i procesów zachodzących w firmie.

Poznaj opinie naszych klientów

Referencje

„Współpraca z szefem projektu, który jest kompetentny i odpowiedzilany jest prawdziwą przyjemnością. „

Piotr Cynkier – Dyrektor finansowy

„Controlling pozwala nam z dużą dokładnością analizować koszty związane z funkcjonowaniem aut (np. opłaty serwisowe, pierwsze tankowanie, opłaty parkingowe), dzięki czemu możemy uzyskiwać dokładane informacje na temat rentowności poszczególnych grup samochodów. Opierając się na tych „twardych” danych, będziemy mogli podejmować bardziej trafne decyzje związane z zakupem kolejnych aut”

 

Hanna Szucka
Główny Księgowy

„System pozwala nam w krótkim czasie generować raporty w różnych przekrojach, zgodnie z naszymi potrzebami. Dzięki temu zwiększyliśmy możliwości bieżącej kontroli sytuacji (nansowej spółki oraz usprawniliśmy sprawozdawczość „

 

Jolanta Wysoczyńska
Kierownik Zespołu Rachunkowości
Zarządczej w Departamencie Rachunkowości Zarządczej i Audytu
Wewnętrznego

„System z powodzeniem został dostosowany do dużych zmian organizacyjnych, jakie towarzyszyły wydzieleniu w naszych strukturach centrum finansowego, które obecnie obsługuje finanse Grupy. Wersja wielooddziałowa umożliwia nam wygodny i szybki dostęp do danych pochodzących z różnych obszarów działalności, dotyczących zarówno wyników całej Grupy, jak i poszczególnych oddziałów.”

 

Tadeusz Marczak
Główny Księgowy

Inne rozwiązania finansowo–księgowych

Poznaj kompleksowy system ERP

Umów się na prezentację lub zapytaj o szczegóły

Jeżeli zainteresował Cię nasz produkt lub chcesz uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po zebraniu informacji będzie mógł podać Ci szacunkowy koszt wdrożenia.

 

Zapytania ofertowe

   +48 503 182 066
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


  Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
  Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

  Polityka prywatności

  © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.