Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 503 182 066

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Rozwiązanie HR i personel

Przykłady referencji

„Teraz wszystkie spółki działają w tym samym programie, dzięki czemu mamy  organizacyjną spójność danych.
W efekcie w całej  Grupie wykorzystywany jest jednolity (bez żadnych odstępstw) sposób obliczania wskaźników, co pozwoliło nam wprowadzić jeden, wspólny dla wszystkich spółek, regulamin wynagradzania.”

 

Halina Podgórny
Dyrektor ds. Personalnych

„Proces wysyłania deklaracji PIT jest prosty i sprawny. Przygotowuję PIT-y z podziałem na MPK, następnie wysyłam do Urzędów Skarbowych. System sam wskazuje, kto z pracowników powinien otrzymać informację PIT-11 za dany rok. Nie muszę się martwić, czy nie zapomniałam o jakimś pracowniku, czy kogoś nie pominęłam. To znacząco oszczędza czas pracy.”

 

Magdalena Litwińczuk-Dukała
Kierownik Działu Kadr i Płac

„Zintegrowanie kadr z płacami i stworzenie jednej bazy danych pracowników usprawniło pracę Działu Rachuby Płac. Proces naliczania płac został znacznie zautomatyzowany. Podział wynagrodzenia pracownika na projekty, wg liczby przepracowanych godzin na rzecz danego projektu, odbywa się teraz w systemie, co radykalnie skróciło czas związany z przygotowaniem list płac.”

 

 

dr hab. Barbara Gambin
z-ca dyrektora ds. ogólnych

Obszar księgowo finansowy

Przykłady referencji

„Controlling pozwala nam z dużą dokładnością analizować koszty związane z funkcjonowaniem aut (np. opłaty serwisowe, pierwsze tankowanie, opłaty parkingowe), dzięki czemu możemy uzyskiwać dokładane informacje na temat rentowności poszczególnych grup samochodów. Opierając się na tych „twardych” danych, będziemy mogli podejmować bardziej trafne decyzje związane z zakupem kolejnych aut”

 

Hanna Szucka
Główny Księgowy

„System pozwala nam w krótkim czasie generować raporty w różnych przekrojach, zgodnie z naszymi potrzebami. Dzięki temu zwiększyliśmy możliwości bieżącej kontroli sytuacji (nansowej spółki oraz usprawniliśmy sprawozdawczość „

 

Jolanta Wysoczyńska
Kierownik Zespołu Rachunkowości
Zarządczej w Departamencie Rachunkowości Zarządczej i Audytu
Wewnętrznego

„System z powodzeniem został dostosowany do dużych zmian organizacyjnych, jakie towarzyszyły wydzieleniu w naszych strukturach centrum finansowego, które obecnie obsługuje finanse Grupy. Wersja wielooddziałowa umożliwia nam wygodny i szybki dostęp do danych pochodzących z różnych obszarów działalności, dotyczących zarówno wyników całej Grupy, jak i poszczególnych oddziałów.”

 

Tadeusz Marczak
Główny Księgowy

Procesy produkcji i logistyki

Przykłady referencji

„Sposób opisania naszych procesów w systemie ułatwia nam zarządzanie obszarem produkcyjnym. Zastąpienie arkuszy kalkulacyjnych modułem do planowania długoterminowego pozwoliło zwiększyć poziom szczegółowości tworzonych planów oraz weryfikować możliwość ich realizacji poprzez wykonywanie symulacji.”

 

Piotr Jarosz
Dyrektor Fnansowy

„Wprowadzenie zintegrowanego oprogramowania skróciło o połowę czas planowania produkcji. Wprowadziliśmy kontrolę i sformalizowaliśmy proces wprowadzania i obiegu zamówień i pomimo bardziej rygorystycznych procedur udało się nam skrócić o połowę czas wprowadzaniazamówień do planu.”

 

Jarosław Kwiatkowski
Dyrektor Produkcji

„Otrzymaliśmy narzędzie gwarantujące nam bieżącą kontrolę i kalkulację kosztów produkcji poszczególnych wyrobów. System wylicza koszt wytworzenia poszczególnego produktu, rentowności
wydziałów produkcyjnych oraz całej firmy w zadanym przedziale czasowym przy produkcji ciągłej. „

 

Krzysztof Wiśniewski
Dyrektor Handlowy

Współpraca z Macrologic

Przykłady referencji

– Mieliśmy długoletnie doświadczenia we współpracy z firmą Macrologic SA. Oferowany przez tęfirmę system odpowiada naszym oczekiwaniomi potrzebom funkcjonalnym, przy jednoczesnym zachowaniu niewygórowanych kosztów.

Jarosław Rymuszka,
Dyrektor Finansowy

— Proces wdrożenia przeprowadzony został zgodnie z ustaleniami, a współpraca z pracownikami Macrologic (AssecoBS) od początku przebiega sprawnie. Możemy liczyć na ich wsparcie, a również na dobrą radę i rzetelną pomoc.

Marcin Ławecki
Dyrektor Zarządzający

— Macrologic zaproponował elastyczne rozwiązanie, które spełniało nasze oczekiwania. Oferowany system pozwalał m.in. na obsługę funkcjonujących w Grupie różnych systemów wynagradzania

Małgorzata Święcicka
Dyrektor ds. personalnych

— Wykorzystując rozwiązania firmy Macrologic, mamy szybki i łatwy dostęp do bieżących informacji we wszystkich naszych aptekach. Wcześniej grafiki oraz wykonania były przesyłane w formie papierowej. Usprawniliśmy proces planowania i rejestracji godzin, a w efekcie skróciliśmy czas rozliczania poszczególnych okresów rozliczeniowych”

Radosław Wesołowski,
Prezes Zarządu.

— Kolejny raz wybraliśmy Macrologic, bo ten dostawca gwarantowałnam dopasowanie swojego rozwiązania do specyfiki naszej organizacji, przy wykorzystaniu już istniejącego systemu

 DanielPochranowicz,
kierownik Działu Kadr i Płac

— Dzięki kompletnej funkcjonalności rozwiązania Macrologic ERP, praca działu HR przebiega sprawnie i pozwala w optymalny sposób prowadzić wszystkie niezbędne działania, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Macrologic ERP wspiera nas również w zakresie zarządzania wyposażeniem, powierzonym naszym pracownikom i niezbędnym do realizacji ich zadań.

Tomasz Popławski,
Dyrektor Finansowy

„Współpraca z Macrologic od samego początku układała się bardzo pozytywnie”

Emilia Pecyna – Główny Specjalista ds. HR

„Współpraca z szefem projektu, który jest kompetentny i odpowiedzilany jest prawdziwą przyjemnością. „

Piotr Cynkier – Dyrektor finansowy

Zapytaj o referencje dla Swojej branży

Rozwiązanie jest propozcyją zestawu funkcji w systemie. Zestaw funkcjonlaności jest dostosowywany i paramentryzowany do potrzeb klienta indywidualnie na bazie analizy wdrożeniowej i procesów zachodzących w firmie.

Zapytania ofertowe

   +48 503 182 066
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl    W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


    Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
    Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

    Polityka prywatności

    © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.