Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 728 325 752

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

– Mieliśmy długoletnie doświadczenia we współpracy z firmą Macrologic SA. Oferowany przez tęfirmę system odpowiada naszym oczekiwaniomi potrzebom funkcjonalnym, przy jednoczesnym zachowaniu niewygórowanych kosztów.

Jarosław Rymuszka,
Dyrektor Finansowy

— Program umożliwia nam korzystanie z gotowych rozwiązań. Największe, najbardziej pracochłonne sprawozdania mamy zdefiniowane w systemie, dzięki czemu właściwie „same się tworzą i liczą” Mamy możliwość wysyłania ich bezpośrednio z programu drogą elektroniczną

Halina Podgórny
Dyrektor ds. Personalnych

— Planowanie wyprzedza u nas bieżące działania prawie o rok. A zatemw styczniu planujemy już działania na kolejny rok, równocześniezamykamy rok miniony i realizujemy działania z roku bieżącego. DziękiXpertisowi możemy działać jednocześnie w obszarze trzech budżetówróżnych okresówogic

Dariusz Sobkowicz,
Zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza
.

— Macrologic zaproponował elastyczne rozwiązanie, które spełniało nasze oczekiwania. Oferowany system pozwalał m.in. na obsługę funkcjonujących w Grupie różnych systemów wynagradzania

Małgorzata Święcicka
Dyrektor ds. personalnych

— Wykorzystując rozwiązania firmy Macrologic, mamy szybki i łatwy dostęp do bieżących informacji we wszystkich naszych aptekach. Wcześniej grafiki oraz wykonania były przesyłane w formie papierowej. Usprawniliśmy proces planowania i rejestracji godzin, a w efekcie skróciliśmy czas rozliczania poszczególnych okresów rozliczeniowych”

Radosław Wesołowski,
Prezes Zarządu.

— Macrologic jako jedyny zaproponował
szybkie i poprawne wdrożenie systemu kadrowo płacowego posiadającego wszystkie oczekiwane przez nas funkcjonalności. Proces implementacji i uruchomienia modułu kadrowo-płacowego trwał miesiąc, oczywiście przy ścisłej współpracy z konsultantem Macrologic

Magdalena Litwińczuk-Dukała,
Kierownik Działu Kadr i Płac

— W procesie wdrażania rozwiązań controllingowych cenne jest dla nas wsparcie konsultantów Macrologic. I to nie tylko w zakresie narzędzi informatycznych, ale także w kwestiach merytorycznych, związanych z opisywaniem i systematyzowaniem naszej struktury informacyjnej

Tomasz Rybka, Zastępca Dyrektora w Departamencie Informatyki,

— Kolejny raz wybraliśmy Macrologic, bo ten dostawca gwarantowałnam dopasowanie swojego rozwiązania do specyfiki naszej organizacji, przy wykorzystaniu już istniejącego systemu

 DanielPochranowicz,
kierownik Działu Kadr i Płac

— Dzięki kompletnej funkcjonalności rozwiązania Macrologic ERP, praca działu HR przebiega sprawnie i pozwala w optymalny sposób prowadzić wszystkie niezbędne działania, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Macrologic ERP wspiera nas również w zakresie zarządzania wyposażeniem, powierzonym naszym pracownikom i niezbędnym do realizacji ich zadań.

Tomasz Popławski,
Dyrektor Finansowy

„Współpraca z Macrologic od samego początku układała się bardzo pozytywnie”

Emilia Pecyna – Główny Specjalista ds. HR

„Współpraca z szefem projektu, który jest kompetentny i odpowiedzilany jest prawdziwą przyjemnością. „

Piotr Cynkier – Dyrektor finansowy

Zapytaj o referencje dla Swojej branży

Rozwiązanie jest propozcyją zestawu funkcji w systemie. Zestaw funkcjonlaności jest dostosowywany i paramentryzowany do potrzeb klienta indywidualnie na bazie analizy wdrożeniowej i procesów zachodzących w firmie.

Zapytania ofertowe

    + 48 728 325 752
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.plW związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

Polityka prywatności

© 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.