Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 227 028 978

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Procesowy
system ERP

System wyposażony został w niezwykle efektywne narzędzie – modeler procesów BPMN. Funkcjonalność, dzięki której możliwe jest wygodne dokonywanie zmian w już zdefiniowanych procesach, lub tworzenie zupełnie nowych procesów. Co najważniejsze, każda taka zmiana jest natychmiast odzwierciedlona w systemie.

“Coraz więcej osób pisze i dyskutuje na temat zastosowań procesowości, coraz więcej ekspertów zaleca procesowość jako skuteczne remedium na problemy zarządcze współczesnych organizacji.”

Renata Łukasik

Dyrektor działu ds. oprogramowania, pion Macrologic ERP.
Ekspert do spraw oprogramowania i rozwiązań IT.

Prowadzi “za rękę”

Dzięki oparciu logiki działania systemu na procesowości każdy użytkownik Merit ERP by Asseco realizuje konkretnie te zadania, które wynikają z funkcji pełnionej przez niego w organizacji. System prowadzi użytkowników „za rękę” i podpowiada im automatycznie kolejne kroki realizowanego procesu.Informuje o następnych, zaplanowanych zadaniach, przypomina o danych wymaganych do zaewidencjonowania, kontroluje czas oraz poprawność realizacji poszczególnych procesów. Dzięki czemu ogranicza liczbę popełnianych przez użytkowników błędów.

Monitorowanie przebiegu procesów

Dysponując systemem Merit ERP by Asseco menedżer jest wstanie bardzo szybko rozpoznać to, co wymaga poprawienia i skutecznie zareagować (np. przesunąć zasoby wzmacniając procesy zagrożone opóźnieniem, lepiej zagospodarować niedostatecznie obciążonych zadaniami pracowników, z wyprzedzeniem uruchomić procesy szkoleniowe w tych obszarach, które wymagają podniesienia poziomu kompetencji, itp.).

Dostosowywanie procesów do zmian firmy

Ponadto, jeżeli organizacja dynamicznie rozwija się albo restrukturyzuje, zarządzający w prosty sposób może zmienić obsługiwane przez system procesy (łatwo modyfikując ich diagramy), bądź zaprojektować zupełnie nowe. System automatycznie odzwierciedli zmiany dla wszystkich pracowników, których dany proces dotyczy.

Zapytaj o szczegóły

Odpowiemy na pytania najszybciej, jak to będzie możliwe.

 

Zapytania ofertowe

    +48 227 028 978
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl


Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.

W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.

Polityka prywatności

© 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.