Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 728 325 752

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Klauzula informacyjna

W związku z wymaganiami, jakie stawiają przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy Cię o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Administratorem tych danych od chwili ich otrzymania stajemy się my, tj. Asseco Business Solutions SA, Lublin, ul.Konrada Wallenroda 4C, (KRS 28257).

Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pocztą tradycyjną, pisząc na adres jak wyżej, oraz mejlowo –pod adresem odo@assecobs.pl.

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 

 • kontaktowania się z Tobą w ramach wykonywania umów, których nie jesteś stroną, a w związku z realizacją których uzyskaliśmy Twoje dane osobowe,
 • prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym –w razie wyrażenia przez Ciebie w tym zakresie zgody –przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych (takich jak zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia lub informacje o naszych produktach i usługach),
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług w tym obsługę reklamacji,

 

tj. w oparciu o art. 6.1.f. RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, przy czym w takim przypadku masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, skutecznego od chwili wniesienia jeśli chodzi ocele marketingowe, zaś w pozostałych przypadkach – o ile nie wykażemy istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

lub

wykonania umowy, której stroną jesteś lub możesz być, lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez nas na Twoją rzecz usług, prowadzenia konta w jednym z naszych serwisów, tj. w oparciu o art. 6.1.b. RODO.

Twoje dane zamierzamy przechowywać w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym:

 

 • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której jesteś stroną – przez czas wykonywania tej umowy,
 • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – do dnia wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Po tym czasie dane będą przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W wyniku takiego sprzeciwu nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo wniesienia skargi, w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych od Ciebie, ich podanie może być wymagane w celu zawarcia i realizacji zawartej z Tobą umowy. Niepodanie Twoich danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie lub wykonanie zawartej z Tobą umowy. W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek uzyskania Twoich danych osobowych, np. w celach podatkowych lub rozliczeniowych. W pozostałych przypadkach podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić realizację wyżej wymienionych celów (np. nie będziemy mogli przesyłać Ci naszych informacji handlowych o naszych produktach).

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

Twoje imię i nazwisko wraz z którąkolwiek z następujących kategorii: 

 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres geograficzny,
 • a także w razie zawarcia umowy również odpowiedni identyfikator, jak PESEL lub NIP

   

W każdym przypadku przetwarzania ograniczone tylko do tych, które są niezbędne do realizacji danego celu.

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od Ciebie bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu, z którym współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Zebrane dane osobowe możemy udostępniać naszym partnerom biznesowym, usługobiorcom i innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a także bankom, organom właściwym dla publicznych świadczeń zdrowotnych, windykatorom –zawsze w zakresie odpowiednim dla celu przetwarzania, w szczególności wykonania umowy, której jesteś stroną, lub na mocy której świadczymy Ci usługi.

W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną.

 

 

Z poważaniem,
Asseco Business Solutions SA

Umów się na prezentację lub zapytaj o szczegóły

Jeżeli zainteresował Cię nasz produkt lub chcesz uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po zebraniu informacji będzie mógł podać Ci szacunkowy koszt wdrożenia.

 

Zapytania ofertowe

   +48 728 325 752
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


  Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
  Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

  Polityka prywatności

  © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.