Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 503 182 066

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Analizy HR

Aby działania menedżera były skuteczne, zaś podejmowane decyzje i sugerowane rekomendacje słuszne, musi być on w stanie analizować dane szybko, łatwo i przekrojowo, z opcją wizualizacji uzyskanych informacji oraz drążenia danych w sposób przyjazny i intuicyjny.

 • Analizy zatrudnienia
 • Analizy fluktuacji
 • Full-time equivalent
 • Analizy płacowe oraz budżety wynagrodzeń
 • Analizy absencji
 • Analizy godzin
 • Analizy urlopów
harmonogramy

Pulpit menadżera HR

Podstawowe wskaźniki HR oraz wykres pozwalający ocenić jak zmieniały się wartości wybranych wskaźników w czasie.

Analizy zatrudnienia

Merit HR by Asseco pozwala na sprawdzenie poziomu realizacji zadań w ramach działu i śledzenie zachodzących procesów. Zarządzający działem hr z poziomu swojego pulpitu otrzymują dostęp do najważniejszych dla niego analiz, które może dowolnie modyfikować. Pozwala to na jeszcze efektywniejsze zarządzanie działem.

analiza zatrudnienia
fluktuacja

Fluktuacja

Podstawowe wskaźniki HR oraz wykres pozwalający ocenić jak zmieniały się wartości wybranych wskaźników w czasie.

Full-time equivalent

Wskaźnik FTE (Full-time equivalent) pokazuje ile pełnych etatów przepracowują w rzeczywistości zatrudnieni pracownicy, uwzględniając godziny rzeczywiście przez nich przepracowane.
Liczony jest jako iloraz „Godzin przepracowanych” i liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu pobranej z nagłówka listy płac

fte

Analizy płacowe oraz Budżety wynagrodzeń

Wskaźnik “Koszt roboczogodziny” pokazuje jak koszt godziny pracy zmienny jest w czasie i w różnych jednostkach organizacyjnych. Łączy rzeczywiste koszty wynagrodzeń z rzeczywistą ilością godzin przepracowanych w danym miesiącu. Liczony jest jako iloraz wybranych składników list płac i godzin przepracowanych.

absencje

Analiza stopnia wykorzystania budżetu wynagrodzeń. Wartości planowane pobierane są z pliku XLS, wartości rzeczywiste (wykonania) z systemu ERP.

absencje
absencje

Absencje

Wskaźnik absencji pokazuje jaką część nominalnego czasu pracy stanowią nieobecności wynikające z chorób. Jest liczony jako iloraz liczby godzin chorobowych i „Godzin nominalnych”.

Godziny

Analizy godzin przepracowanych w stosunku do nominalnych. Godziny nominalne – liczba godzin wynikająca z kalendarzy pracowników; Godziny przepracowane – różnica „Godzin nominalnych” i godzin nieobecności, powiększona o godziny nadliczbowe.

harmonogramy
harmonogramy

Analizy urlopów

Pozwalają na bieżącą kontrolę stopnia wykorzystania urlopów, tak przez porównanie z latami ubiegłymi jak i wyłapywanie działów i pracowników, w przypadku których wykorzystanie to odbiega od normy Wskaźnik % wykorzystania urlopu jest liczony jako iloraz liczby dni niewykorzystanego urlopu i sumy urlopu zaległego, podstawowego, dodatkowego, uzupełniającego i naukowego.

Rozwiązania HR

Obsługa wszelkich procesów, od twardego HR’u kadrowo płacowego, po miękki HR.

Umów się na prezentację lub zapytaj o szczegóły

Jeżeli zainteresował Cię nasz produkt lub chcesz uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po zebraniu informacji będzie mógł podać Ci szacunkowy koszt wdrożenia.

 

Zapytania ofertowe

   +48 503 182 066
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


  Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
  Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

  Polityka prywatności

  © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.