Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 503 182 066

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Zarządzanie czasem pracy

Model licencji   

Kompleksowy program do rozliczania, harmonogramowania i planowania czasu pracy pracownika

 • Pełna zgodność planów z przepisami prawa pracy
 • Bezkolizyjne ustalanie harmonogramu urlopów i zastępstw
 • Zmniejszenie kosztów nadgodzin, także z uwzględnieniem sezonowości
 • Eliminacja przestojów
 • Prosta i efektywna ewidencja czasu pracy
 • Lepsza kontrola kosztów pracy

Planowanie czasu pracy

Planowanie czasu pracy odbywa się na portalu internetowym. Możliwe jest zaplanowanie czasu pracy na cały okres rozliczeniowy dla grupy pracowników. Natomiast krótkoterminowe planowanie czasu pracy dla pracowników, uwzględniające bieżące zdarzenia losowe można prowadzić dzięki grafikom.

planowanie-czasu-pracy

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Planowanie czasu pracy

 • Planowanie czasu pracy

 • Redakcja własnego kalendarza

 • Redakcja kalendarzy pracowników podwładnych

 • Podgląd własnego kalendarza

 • Podgląd kalendarza pracowników podwładnych

 • Zatwierdzanie własnego kalendarza

 • Zatwierdzanie kalendarzy pracowników podwładnych

 • Grafiki pracownicze

 • Redakcja grafików pracowników podwładnych

 • Redagowanie własnego grafiku

 • Podgląd własnego grafiku

 • Podgląd grafików pracowników podwładnych

 • Zatwierdzanie własnego wykonania

 • Zatwierdzanie wykonania pracowników podwładnych

Program dostępny w systemach:    

harmonogramy

Program dostępny w systemach:    

Harmonogramowanie

Obszar Harmonogramy umożliwia rejestrowanie i przeglądanie danych związanych z rozliczeniem czasu pracy współpracowników. Zarejestrowane dane mogą pochodzić z zewnętrznych czytników rejestracji czasu pracy, pliku Excel, lub być wprowadzone ręcznie.

Funkcji programu: Płaca

 • Odblokowanie planowania w okresie
 • Blokada planowania w okresie rozliczeniowym
 • Kwalifikacja czasu pracy
 • Odbiory nadgodzin
 • Wnioski o czas wolny
 • Odblokowanie danych do przeniesienia
 • Pracownik w okresach rozliczeniowych
 • Przypisanie pracownika do okresu
 • Rozliczenie czasu pracy – dzień
 • Zamknięcie miesiąca – pracownik
 • Przypisanie karty pracy
 • Podgląd korekty planu
 • Kwalifikacja czasu pracy – współpracownik
 • Miesiące w okresie rozliczeniowym pracownika
 • Weryfikacja czasu pracy
 • Marginesy pracownika
 • Redakcja okresu rozliczeniowego
 • Przypisanie systemu czasu pracy
 • Domyślny rodzaj okresu
 • Ewidencja ruchomego czasu pracy na wniosek pracownika
 • Redakcja Wejścia/Wyjścia
 • Podgląd dni przepracowanych
 • Planowanie czasu pracy
 • Grafik pracownika – podgląd
 • Grafik pracownika – redakcja
 • Otworzenie zamkniętego okresu
 • Zamknięcie okresu z przeniesieniem danych
 • Zamknięcie okresu – pracownik
 • Wybór okresu rozliczeniowego
 • Otworzenie okresu pracownika
 • Rejestracja wzorców czasu pracy
 • Przegląd wzorców czasu pracy
 • Rejestracja nieobecności
 • Przeglądanie nieobecności

Program dostępny w systemach:    

Rozliczanie czasu pracy

Obszar Miesiące rozliczeniowe związany jest z zarządzaniem miesiącami rozliczeniowymi. Można w nim przeglądać oraz redagować miesiące rozliczeniowe. Dostępne są również czynności blokowania i odblokowania miesięcy do planowania. Możliwe jest tu także zamknięcie i otworzenie miesiąca.

Rozliczanie czasu pracy

Program dostępny w systemach:    

Funkcji programu: Rozliczanie czasu pracy

 • Redakcja miesięcy rozliczeniowych

 • Otworzenie zamkniętego miesiąca

 • Odblokowanie planowania w miesiącu

 • Zablokowanie planowania dla miesiąca

 • Godziny pracy w miesiącu

 • Wybór miesięcy rozliczeniowych

 • Widok miesięczny

 • Zamknięcie miesiąca z przeniesieniem danych

Program dostępny w systemach:    

Rozwiązanie jest propozycją zestawu predefiniowanych procesów biznesowych. System jest dostosowywany, parametryzowany jak również modyfikowany na potrzeby klienta indywidualnie na bazie analizy wdrożeniowej i procesów zachodzących w firmie.

Poznaj opinie naszych klientów

Referencje

„Współpraca z Macrologic od samego początku układała się bardzo pozytywnie”

Emilia Pecyna – Główny Specjalista ds. HR

„Teraz wszystkie spółki działają w tym samym programie, dzięki czemu mamy  organizacyjną spójność danych.
W efekcie w całej  Grupie wykorzystywany jest jednolity (bez żadnych odstępstw) sposób obliczania wskaźników, co pozwoliło nam wprowadzić jeden, wspólny dla wszystkich spółek, regulamin wynagradzania.”

 

Halina Podgórny
Dyrektor ds. Personalnych

„Proces wysyłania deklaracji PIT jest prosty i sprawny. Przygotowuję PIT-y z podziałem na MPK, następnie wysyłam do Urzędów Skarbowych. System sam wskazuje, kto z pracowników powinien otrzymać informację PIT-11 za dany rok. Nie muszę się martwić, czy nie zapomniałam o jakimś pracowniku, czy kogoś nie pominęłam. To znacząco oszczędza czas pracy.”

 

Magdalena Litwińczuk-Dukała
Kierownik Działu Kadr i Płac

„Zintegrowanie kadr z płacami i stworzenie jednej bazy danych pracowników usprawniło pracę Działu Rachuby Płac. Proces naliczania płac został znacznie zautomatyzowany. Podział wynagrodzenia pracownika na projekty, wg liczby przepracowanych godzin na rzecz danego projektu, odbywa się teraz w systemie, co radykalnie skróciło czas związany z przygotowaniem list płac.”

 

 

dr hab. Barbara Gambin
z-ca dyrektora ds. ogólnych

Inne rozwiązania dla HR

Poznaj kompleksowy system ERP

Umów się na prezentację lub zapytaj o szczegóły

Jeżeli zainteresował Cię nasz produkt lub chcesz uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po zebraniu informacji będzie mógł podać Ci szacunkowy koszt wdrożenia.

 

Zapytania ofertowe

   +48 503 182 066
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


  Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
  Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

  Polityka prywatności

  © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.